KATSAYI KOMEDİSİ

2010-02-15 17:50:00

İNAT SAYI

Bakın tekrar nasıl da,
Gündemde kerrat sayı...
Her gelen yeni yılda,
Geçmişi arat sayı!

Danıştay’da hep niçin,
Dinmeyen feryât sayı...
Meslek liseli için,
Revâ mı berbât sayı!

Vebâl senin böl yine,
Topla çıkar at sayı...
Bu ülkenin gencine,
Katsayı inât sayı!..

HAKEM VURDU

Okuyan gençlik için,
Bir kırmızı hat sayı...
Uğraşmaktan vazgeçin,
Dayatmayın kat sayı!

Bomba ihbârı gibi,
Kesiyor sür’at sayı...
Utanç duvarı gibi,
Soğuk bir surat sayı!

Gönder topu kaleye,
Sol açıktan at sayı...
Savunmasız fileye,
Hakem vurdu pat sayı!..

SAKAT SAYI

Gençlerde okuyacak,
Bırakmaz tâkat sayı...
Vicdân yok mu duyacak,
Bumerang dikkat sayı!

Yelpazenin solunda,
Tellâlda mezat sayı...
Yüksek tahsil yolunda,
Kuyruğu uzat sayı!

Memleket gelişecek,
Bırakmaz fakat sayı...
Acı olsa da gerçek,
Kat sayı sakat sayı!.

TOKAT SAYI

Üniversite yolu,
Kimine galat sayı...
Kiminin bağlı kolu,
Düğümlü halat sayı!

Demeyin vakit erken,
Salondadır çat sayı...
İmtihâna girerken,
Mahkemede mat sayı!

Bitmeyen yanlı zulüm,
Kırık bir kanat sayı...
Komedyada son bölüm,
Katsayı tokat sayı!..

Sefa Koyuncu
 

0
0
0
Yorum Yaz